Fleggaard logo

Fleggaard

Fleggaard-koncernen är en av Danmarks största familjeägda koncerner. I 1926 öppnade Peter J. Fleggaard en liten tobaks-, kaffe- och livsmedelsbutik i Padborg i Sönderjylland. Staden var då en liten stad med bara några tusen invånare. "Fleggaards Kolonialhandel" låg mittemot järnvägsbyggnaden och intäkterna kom främst från folk som reste till och från Padborg.

Under de följande åren gick det bra för "Fleggaards Kolonialhandel" eftersom Peter J. Fleggaard hade affärsmannaskap och affärsförståelse. I "Fleggaards Kolonialhandel" betydde bra affärsmannaskap inte bara utmärkt och personlig kundservice baserad på kundernas behov. Det innebar också teknisk kunskap om produkterna i butiken, förmågan att köpa kvalitetsvaror till rimliga priser, arbetsamhet och professionalism.

Baserat på Peter J. Fleggaards principer för bra affärsmannaskap växte "Fleggaards Kolonialhandel" stadigt. Sortimentet utökades år för år och butiken flyttades snabbt från järnvägsbyggnaden.

På sextiotalet tog utvecklingen fart när Hans Frede Fleggaard övertog den blomstrande butiken efter sin far. Hans Frede Fleggaard visste hur man följer med tiden och han utökade sortimentet med helt nya produktkategorier som t.ex. vitvaror och kök och en större utbyggnad blev snart nödvändig. Det var den första stora utbyggnaden av många eftersom Hans Frede Fleggaard hade ärvt sin fars affärstalang och han fortsatte med stor entusiasm och innovation expansionen och det goda affärsmannaskapet i gränsregionen.

Idag, många år efter grundandet av "Fleggaards Kolonialhandel", är den tredje generationen av familjen Fleggaard vid rodret och Fleggaard har vuxit till en av de största familjeägda koncernerna i Danmark.

Newest Catalogs

Language:
© 2009, Tjek A/S